Główne założenia

  • placówka jest przyjazna dzieciom i rodzicom,
  • wspomaganie wszechstronne rozwoju dziecka, uwzględniając indywidualne predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania,
  • uczymy dzieci współżycia z ludźmi,
  • wyrabiamy wrażliwość na potrzeby innego człowieka, życzliwość i odpowiedzialność za siebie, za swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz zdrowie i bezpieczeństwo innych,
  • uczymy współodpowiedzialności za innych, empatii, pomagania sobie, tolerancji i szacunku,
  • propagujemy zdrowy styl życia,
  • uwrażliwiamy na piękno i estetykę otaczającego świata.

 

Godziny funkcjonowania: 7.00 - 1630