Opłaty

Wpisowe - 200 zł

 • Uiszczenie wpisowego jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola (przez podpisanie umowy).
 • Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 • Wpisowe jest przeznaczone na zakup artykułów plastycznych i innych rzeczy potrzebnych do realizacji projektów oraz zajęć dodatkowych.

 

0010034202O-849x565Czesne - 530 zł

Czesne obejmuje:

 • język angielski
 • gimnastykę ogólnorozwojową
 • taniec
 • kreatywne:artystyczne/kulinarne/sensoplastyczne
 • spotkania z ciekawymi ludźmi- kształcenie zawodowe

Opłaty dodatkowe:

 • podręczniki
 • ubezpieczenie
 • zajęcia muzyczne Mezo Forte
 • roboklocki
 • taniec nowoczesny