Opłaty

Wpisowe - 200 zł

  • Uiszczenie wpisowego jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola (przez podpisanie umowy).
  • Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
  • Wpisowe jest przeznaczone na zakup artykułów plastycznych i innych rzeczy potrzebnych do realizacji projektów oraz zajęć dodatkowych.

 

0010034202O-849x565Czesne - 500 zł

Czesne obejmuje:

  • język angielski
  • gimnastykę ogólnorozwojową
  • taniec
  • spotkania z ciekawymi ludźmi (przyjaciółmi przedszkola)

Opłaty dodatkowe:

  • podręczniki
  • zajęcia logopedyczne w gabinecie,
  • basen (płatny dodatkowo - 39 zł/45 min., 4 razy w miesiącu),